Met een blik op de toekomst

'We willen het met elkaar over de toekomst hebben.'

Een uitspraak begin 2022 en het is de leidraad geweest voor de stappen die SKJ het afgelopen jaar heeft gezet. In dit jaarverslag blikken we in vogelvlucht terug op het jaar 2022 en is er uitgebreid aandacht voor drie belangrijke mijlpalen; de installatie van de Raad van Professionals, de Dag van de Jeugdprofessional en van Tuchtrecht naar Professioneel Toezicht.

Jacky Stuifmeel - Directeur SKJ
‘Voor SKJ blijft het belangrijkste dat we om ons heen kijken. Dat we de verbinding vinden. Waar kunnen we aansluiting vinden? En hoe kunnen we het voor professionals makkelijker en beter maken?'

'We houden in de gaten wat er gaande is binnen de maatschappelijke omgeving en moeten blijven meebewegen met een blik op de toekomst gericht.'

2022 in vogelvlucht
2022, een jaar met nieuwe en spannende ontwikkelingen zoals de pilot ‘Vernieuwing tuchtrecht’ dat aan het einde van het jaar leidde tot het traject van Tuchtrecht naar Professioneel Toezicht. Maar ook de installatie van een Raad van Professionals en de overgang van een personeelsvertegenwoordiging naar een ondernemingsraad markeren de continue groei die SKJ doormaakt.

Na twee jaar verdwijnen de laatste coronamaatregelen. Het SKJ-kantoor vult zich weer met collega’s en honderden professionals zijn aanwezig bij de Dag van de Jeugdprofessional in de Jaarbeurs Utrecht. De intensieve samenwerkingen met diverse partijen leveren projecten op zoals de lancering van de SKJ of SK-NEE? campagne en het scholingsadvies voor jeugd- en gezinsprofessionals.

Kortom, een jaar met het vizier op de toekomst gericht.

In 2022 werden er 425 tuchtklachten ontvangen waarvan 82 klachten inhoudelijk door het College van Toezicht werden behandeld.
30 klachten werden ingetrokken. De overige klachten werden niet inhoudelijk behandeld en ontvingen een voorzittersbeslissing.

De meest geschonden artikelen uit de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker en de Beroepscode voor de Jeugd- en gezinsprofessional (de artikelen in deze beroepscodes zijn gelijk):

D. Bevorderen vertrouwen jeugdzorg
E. Respect
G. Overeenstemming/instemming hulpverlening
<

Negen verschillende professionals uit alle relevante beroepsgroepen zullen de komende jaren het managementteam en de directie van SKJ gevraagd én ongevraagd adviseren op het gebied van beroepsrecht, registratie en professioneel toezicht.
Een mooie ontwikkeling waarbij de professionals binnen SKJ een belangrijke rol spelen.

Wiebe Jansma – lid Raad van Professionals
‘De Raad van Professionals is een nieuw concept. We zijn aan het pionieren en dat ligt me wel. In december hebben we de eerste bijeenkomst gehad waarin we de contouren hebben neergelegd voor wat we het komende jaar gaan doen. Een onderdeel daarvan is inzetten op de verbinding tussen het werkveld en SKJ. Ik wil daar graag een bijdrage aan leveren.

Thema: Ruimte, Richting en Regie
Locatie: Jaarbeurs Utrecht of online
Aantal: 967 bezoekers
Doel: Jeugdprofessionals een inspirerende, leerzame en leuke dag bezorgen.
Centrale vraag: Hoe zoek je binnen de wereld van kaders, richtlijnen en beroepscodes de ruimte om je eigen richting te bepalen en zo regie te hebben in je dagelijkse werkzaamheden?
Drie: Inspirerende hoofdsprekers
Acht: Verdiepende workshops
Eén: Jeugdprofessional van het jaar 2022...

Vijf jaar na de eerste tuchtzitting is er in opdracht van SKJ samen met andere betrokken partijen door het Nivel een grootschalig onderzoek gehouden naar de effectiviteit van het tuchtrecht. De conclusies waren helder: het proces tuchtrecht werd professioneel uitgevoerd, maar leverde slechts mondjesmaat een bijdrage aan de doelen die ooit waren gesteld. Tijd voor verandering...

Tuchtrecht wordt professioneel toezicht. Een nieuw systeem van professionele toetsing. Minder juridisch, meer gericht op het lerende vermogen van de professional. Tuchtrecht blijft bestaan voor klachten die daarbij gebaat zijn. Maar veel klachten zullen terechtkomen bij de nieuwe Commissie van Consultatie. Die commissie heeft een functie die je kunt omschrijven als het voeren van ‘het menselijke gesprek’. Als de klacht zich daartoe leent wordt er met de klager en beklaagde een gesprek gevoerd. Met het doel om te voorkomen dat een dergelijke situatie zich in de toekomst herhaalt. Hoe had de zorg anders en beter gekund?

Pieter van der Zwan – waarnemend bestuursvoorzitter
‘2022 was een bijzonder spannend jaar voor SKJ waarin de rol van SKJ echt duidelijk is geworden.
Omdat SKJ zo groot is geworden en geprofessionaliseerd is, vroeg dat om een nieuwe manier van leidinggeven vanuit het bestuur en om een herinrichting van de governancestructuur.
De afgelopen jaren is hier onderzoek naar gedaan. Een van de get- rokken conclusies is dat het bestuur moet toewerken naar een Raad van Toezicht-model.
Zo’n wijziging is niet makkelijk om door te voeren. Het vergt veel overleg met diverse partijen en ook de Jeugdwet moet worden aangepast. Daar wordt komend jaar een traject op gezet door het ministerie.
Ondertussen zitten we als bestuur natuurlijk niet stil. We zijn gestart met het formuleren van een toezichtvisie. Het komende jaar staat vooral in het teken van ‘oefenen’, zodat we aan het eind van 2023 een goed werkende Raad van Toezicht hebben ingericht.’

Ook de komende jaren blijft SKJ haar weg vervolgen aan de hand van de vier strategische doelstellingen:

1. SKJ is het beroepsregister dat de kwaliteit borgt van professionals werkzaam met kinderen, jongeren en hun gezinnen. SKJ heeft de ambitie dat professionals zich steeds meer eigenaar voelen van die kwaliteit. SKJ is van, voor, door en met professionals.

2. SKJ ontwikkelt het strategische partnerschap door. Vanuit haar taken en verantwoordelijkheden werkt SKJ goed samen met beroepsgroepen en andere partijen in het jeugddomein.

3. SKJ daagt professionals uit om te leren en zichzelf te ontwikkelen. SKJ streeft naar registratietrots en faciliteert de lerende professional. SKJ wil meer van vinken naar vonken.

4. SKJ is een lerende organisatie, monitort en verbetert continu.