Uitspraak van een professional:

Mijn beroepsregistratie bij SKJ...
zorgt ervoor dat ik me blijf ontwikkelen

Uitspraak van een professional:

Mijn beroepsregistratie bij SKJ...
daar ben ik trots op!

Bij SKJ staat de professional centraal.

Het is de kern van de strategische koers die is vastgesteld en het is illustratief voor de manier waarop we bij SKJ willen werken. Het afgelopen jaar hebben we opnieuw flink ingezet op het zo goed mogelijk informeren, faciliteren en ondersteunen van jeugdprofessionals die zich willen registreren of al SKJ-geregistreerd zijn.

In 2021...

Bij onze professionals is er veel behoefte aan weer meer fysiek contact na deze coronajaren.

'Elkaar echt ontmoeten geeft veel energie.'

Gelukkig kon dat in 2021 weer wat meer en hebben we de klankbordgroep én de Dag van de Jeugdprofessional kunnen organiseren.

Dag van de Jeugdprofessional 2021

Sterk in je werk


De Dag van de Jeugdprofessional werd dit jaar voor het eerst een hybride event, met pakweg honderd mensen in de zaal in de Jaarbeurs Utrecht en een kleine duizend professionals keken online mee. Het werken in de jeugdhulp vraagt om voortdurende ontwikkeling van de professional en dat is geen sinecure. Dit jaar werd dan ook gekozen voor het thema: Sterk in je werk.

Jeugdprofessional van het Jaar 2021:
Joost Lieshout


'Het ambulant jongerenwerk is toch vaak niet meetbaar, het is een beetje buiten beeld. Daarom ben ik echt heel trots dat ik tot de ambulant jongerenwerkers behoor en dat ik deze prijs in ontvangst mag nemen.'

Deelnemers van de klankbordgroep:


'Het is een mooi streven van SKJ om hun geregistreerde professionals nog meer te betrekken bij hun eigen beroepsregistratie. Inspraak hebben als professional is belangrijk en het zou mooi zijn als dat een meer structureel karakter krijgt. Bijvoorbeeld in de vorm van een Raad van Professionals.'

Uitspraak van een professional:


‘Mijn SKJ-registratie zorgt ervoor dat ik mij altijd bewust ben van mijn eigen handelen'

Het tuchtrecht bij SKJ


SKJ is zich bewust van de impact die het tuchtrecht kan hebben. Toch is de kans dat je als jeugd- en gezinsprofessional een tuchtrecht klacht ontvangt nog geen 1%

Teamleider afdeling tuchtrecht Yolande de Best:


'Tuchtrecht geeft vaak spanning wat verhindert dat er een open gesprek kan worden gevoerd. Daarom start er in 2022 een pilot 'Vernieuwing Tuchtrecht' voor jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals.'

Pilot: 'Vernieuwing tuchtrecht'

De pilot is een samenwerking tussen SKJ en BPSW


2021 > 2023


In 2021 is er hard gewerkt aan steeds meer verbinding tussen kwaliteit en uitvoering. We willen als SKJ geen statisch uitvoeringsbureau zijn maar samen met professionals zoeken naar oplossingen. Daar zijn we goed in en daar willen we nog beter in worden.
De pilot: Vernieuwing tuchtrecht is daar een voorbeeld van.

Meer weten?